Zasiłek w Niemczech dla Polaków

Bezrobotnym – zarówno Niemcom, jak i obcokrajowcom, w tym Polakom – przysługują takie świadczenia jak Arbeitslosengeld I (ALG I) oraz Arbeitslosengeld II (ALG II, zwany też Harz IV). Są to zasiłki dedykowane osobom pod pewnymi warunkami. W przypadku wypłacanego w Niemczech zasiłku Arbeitslosengeld I (ALG I) osoba starająca się o niego powinna:

 • odprowadzać składki na ustawowe ubezpieczenie socjalne z tytułu bezrobocia tzw. Arbeitslosenversicherung przez minimum 12 miesięcy w trakcie ostatnich dwóch lat, zanim zarejestrowała się na bezrobociu,
 • pozostawać bez zatrudnienia – straciła pracę nie z własnej winy,
 • niezwłocznie zarejestrować się Bundesagentur für Arbeit (czyli niemieckim odpowiedniku urzędu pracy, zwanym też Arbeitsamtem),
 • nie może mieć więcej niż 65 lat.

Okres wypłacania tego świadczenia oraz jego wysokość uzależnione są tego, w jakim wieku jest osoba wnioskująca, czy jest bezdzietna, czy też ma dzieci, okresu, w jakim opłacała składki oraz jak długo pracowała.

Jeśli chodzi o Arbeitslosengeld II (Harz IV), to mogą o niego wnioskować osoby, które:

 • znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
 • nie przekroczyły 65 roku życia,
 • są zdolne do pracy,
 • posiadają zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung),
 • pracowali tu dłużej niż pół roku, ale mniej niż jeden rok.
 • Osobom, które starają się o którykolwiek ww. zasiłek w Niemczech dla Polaków, możemy pomóc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów oraz ich przetłumaczeniu.

  Go to top