Kindergeld

kosztyZgodnie z przepisami niemieckiego prawa każdemu, kto pracuje legalnie na terenie Niemiec, przysługuje możliwość uzyskania zasiłku rodzinnego, określanego mianem Kindergeld. Świadczenie to jest wypłacane na dzieci aż do momentu ukończenia przez nie nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia dwudziestego piątego roku życia. Kindergeld w Niemczech jest przyznawany bez względu na wysokość dochodu rodziców. W przypadku gdy rodzice mieszkają razem, zasiłek jest wypłacany rodzicowi zatrudnionemu w Niemczech, natomiast w sytuacji, kiedy małżonkowie żyją w separacji lub rozwiedli się, świadczenie przysługuje osobie, z którą mieszka dziecko.

Od stycznia 2017 roku obowiązują nowe kwoty zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech. Przedstawiają się one następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko przysługuje każdorazowo 192 euro,
  • na trzecie 198 euro,
  • na czwarte i każde kolejne 223 euro.

Kindergeld w Niemczech dla Polaków

Polacy pracujący legalnie na terenie Niemiec mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. O zasiłek rodzinny można starać się do czterech lat wstecz.

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek można składać tylko do 6 miesięcy wstecz. Kindergeld dla Polaków przysługuje na dzieci mające miejsce zamieszkania w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (nie jest wymagany meldunek dziecka w Niemczech). Biorąc pod uwagę więc tak krótki okres na staranie się o Kinder Geld dla Polaków, warto jak najszybciej zgłosić się do naszego biura. Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty oraz przy złożeniu wniosku. Udzielimy także niezbędnych informacji związanych z tym świadczeniem.

Pomoc w załatwieniu kindergeld - jak je uzyskać?

Nasze biuro specjalizuje się w świadczeniu fachowej pomocy w uzyskaniu świadczenia rodzinnego dla Polaków zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Jesteśmy w stanie zaopiekować się Państwem od momentu złożenia wniosku, poprzez reprezentowanie przed właściwymi instytucjami, aż do momentu, gdy zostanie wypłacony Kindergeld dla Polaków.

W naszej firmie otrzymają Państwo kompleksową pomoc w zakresie uzyskania pełnej kwoty świadczenia rodzinnego. Przed rozpoczęciem postępowania wymagamy jedynie dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów zarówno z polskich, jak i niemieckich instytucji, gdyż tylko w ten sposób możemy zapewnić skuteczną reprezentację prawną Państwa sprawy związanej z Kindergeld.

W ramach naszej działalności udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji, a także poprowadzimy postępowanie od początku do końca. Zajmujemy się nawet nietypowymi i skomplikowanymi sprawami dotyczącymi uzyskiwania świadczeń rodzinnych. Jeśli nie są Państwo do końca pewni, czy możecie starać się o zasiłek na dzieci w Niemczech, zapraszamy do kontaktu z naszymi wyspecjalizowanymi adwokatami i doradcami podatkowymi.

Podejmujemy się pomocy w uzyskaniu Kindergeld nawet w najtrudniejszych przypadkach, takich jak np. matki samotnie wychowujące dzieci w Polsce po rozwodzie. Na naszą opiekę prawną można liczyć także po przyznaniu tego świadczenia. Familienkasse będzie wysyłać zapytania, aby sprawdzić, czy danej osobie nadal przysługuje prawo do zasiłku. Poza więc pomocą w załatwieniu Kinder Geld w Niemczech jesteśmy wsparciem w zakresie otrzymywania przez klienta płynnej wypłaty świadczeń. Natomiast, gdy dochodzi do opóźnień w regulacji zasiłku ze strony Kasy Rodzinnej, wówczas interweniujemy w imieniu wnioskodawcy. Służymy także pomocą w złożeniu zażalenia na bezczynność administracji (Untätigkeitseinspruch), jeśli Familienkasse ociąga się z rozpoznaniem wniosku o przyznanie Kindergeld.

Rodzinne w Niemczech dla Polaków

Kolejnym świadczeniem, o jakie mogą starać się Polacy, jest zasiłek rodzinny na dzieci – Kindergeld. Starać się o niego mogą rodzic lub opiekun prawny dziecka, jeśli:

  • legalnie pracuje w Niemczech powyżej 6 miesięcy,
  • prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
  • został oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę,
  • zieci przebywają na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika w Polsce lub w Niemczech,
  • ma numer identyfikacyjny (Steuerliche Idendifikationsnemme).

Kindergeld przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone, jak i przysposobione. Można się także starać o świadczenie na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe np. potomstwo współmałżonka z innego związku, dzieci przybrane. Rodzinne w Niemczech dla Polaków przysługuje na dzieci od ich narodzin aż do ukończenia 18 lat. Gdy dziecko kontynuuje naukę, to istnieje możliwość przedłużenia zasiłku do 25 roku życia.

Miesięczna stawka zasiłku uzależniona jest od ilości potomstwa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat lub potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku – zapraszamy do naszego biura!

Go to top