Inne usługi dla przedsiębiorców

Jeśli trzeba,   będziemy Państwa reprezentować przed urzędem celnym w przypadku transgranicznych okoliczności sprawy, które dotyczą ustawy o pracobiorcach delegowanych, przy wnioskowaniu licencji w zakresie przekazywania pracobiorców, w prawie o zobowiązaniach, w prawie ubezpieczeń, w prawie pracy, jak również w zakresie inkaso.

Prawo o zobowiązaniach

zawiera w szczególności dochodzenie roszczeń i obronę roszczeń z zawartych umów – np. kupno przedmiotów, najem pomieszczeń mieszkalnych lub do działalności gospodarczej - lub roszczeń odszkodowawczych.

Prawo ubezpieczeń

zawiera w szczególności spory sądowe lub pozasądowe z firmami ubezpieczeniowymi, na przykład z powodu wypadków drogowych, z umów o ubezpieczenie chorobowe, z ubezpieczeń casco w przypadku kradzieży.

Prawo pracy

doradzamy i reprezentujemy pracobiorców przy obronie roszczeń z istniejących umów o pracę, jak na przykład płaca za pracę, godziny nadliczbowe i urlop. Tak samo reprezentujemy Państwa w procesach dotyczących ochrony przed wypowiedzeniem.

Oczywiście już wcześniej jesteśmy również pomocni w formułowaniu umów o pracę.

Inkaso (inkaso należności) zawiera realizację roszczeń płatniczych w stosunku do partnerów umowy zarówno pozasądowo jak również sądowo.

Go to top